Zwrot składki OC – kiedy przysługuje, ile wynosi, ile się czeka?

zwrot-skladki-oc

Zawarłeś umowę ubezpieczenia OC, ale nie skorzystałeś z ochrony ubezpieczeniowej do końca jej trwania? Musiałeś ją wypowiedzieć? W pewnych przypadkach możesz otrzymać zwrot składki OC za niewykorzystany czas ochrony. Sprawdź, kiedy jest to możliwe i co musisz zrobić, żeby otrzymać taki zwrot.

Zwrot OC – kiedy jest możliwy?

Najczęściej umowę ubezpieczenia OC zawiera się na 12 miesięcy i nie można jej wypowiedzieć w trakcie jej obowiązywania. Istnieją jednak przypadki, w których jest to możliwe i wówczas możesz uzyskać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC. Mowa tutaj o takich sytuacjach, gdy:

  • Sprzedałeś auto, a nabywca wypowiedział umowę.
  • Wyrejestrowałeś pojazd.
  • Zawarłeś dwie umowy ubezpieczenia OC i zapłaciłeś składkę za automatycznie przedłużoną polisę.

Zwrot składki OC po sprzedaży samochodu

Jeśli sprzedałeś pojazd, to twoim obowiązkiem jest powiadomienie o tym w ciągu 14 dni zakładu ubezpieczeń. Musisz przekazać też kupującemu ubezpieczenie OC, co nie podlega żadnym negocjacjom. To, czy otrzymasz zwrot ubezpieczenia po sprzedaży samochodu nie zależy od ciebie – o wszystkim decyduje nabywca pojazdu. Zwrot składki należy ci się wyłącznie wtedy, gdy nowy właściciel wypowie umowę, którą ty zawarłeś. Wtedy, bez potrzeby składania specjalnego wniosku, otrzymasz zwrot składki OC. W powiadomieniu, które przekażesz do towarzystwa ubezpieczeniowego możesz jednak określić, że ewentualny zwrot składki OC chciałbyś otrzymać na wskazany rachunek bankowy. Pamiętaj, że nabywca ma dowolność, jeśli chodzi o dzień, w którym złoży wypowiedzenie. Równie dobrze może to zrobić na kilka dni przed zakończeniem umowy.

Zwrot ubezpieczenia OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Kolejnym przypadkiem, w którym możesz otrzymać zwrot składki OC jest wyrejestrowanie pojazdu. Sytuacji, w których można wyrejestrować auto jest niewiele. Może to być kradzież pojazdu, sprzedaż samochodu za granicę, wycofanie pojazdu z obiegu, przekazanie auta do stacji demontażu albo do punktu zbierania odpadów. W zależności od tego, jaka jest podstawa wyrejestrowania, musisz przygotować odpowiednie zaświadczenia i dokumenty – należy je złożyć do wydziału komunikacji, w którym zarejestrowano dany pojazd. Na tej podstawie, o ile dostarczysz wymagane dokumenty, samochód zostanie wyrejestrowany na miejscu w urzędzie i od tego momentu będziesz zwolniony z obowiązku ubezpieczenia OC. O wyrejestrowaniu pojazdu musisz powiadomić zakład ubezpieczeń – wtedy otrzymasz zwrot składki OC. O wysokości zwrotu decyduje to, jak wiele czasu pozostało do końca umowy.

Zwrot składki OC a podwójne ubezpieczenie

Może się okazać, że przez nieuwagę zawarłeś dwie umowy ubezpieczenia OC dla pojazdu. Najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewypowiedzenie dotychczasowej umowy OC i jednoczesne zawarcie kolejnej. Korzystanie z podwójnego ubezpieczenia wiąże się w takim przypadku jedynie z wydatkiem, a nie daje żadnych korzyści. Przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dają w takim przypadku możliwość wypowiedzenia tej umowy, która automatycznie się przedłużyła. Wypowiedzenie powinieneś złożyć jak najszybciej, gdyż towarzystwo ubezpieczeniowe zrobi rekalkulację i naliczy ci składkę za wykorzystany okres ochrony. Im szybciej złożysz wypowiedzenie, tym lepiej. Jeśli polisa automatycznie się przedłużyła i zapłaciłeś za OC, to wtedy prawdopodobnie otrzymasz częściowy zwrot składki. Towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie pod uwagę wykorzystany okres ochrony i na tej podstawie wyliczy, jaką kwotę zwróci.

Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno dokonać zwrotu składki w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia umowy czy powiadomienia o wyrejestrowaniu pojazdu. 

Potrzebujesz
pomocy?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!