Zmiana ubezpieczyciela OC – jak zrobić to poprawnie?

zmiana-ubezpieczyciela-jak-to-zrobic

Korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej w ramach obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów i chcesz zakończyć współpracę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym? Jest to możliwe tylko w wybranych przypadkach. Sprawdź kiedy realna jest zmiana ubezpieczyciela OC i o czym powinieneś pamiętać, żeby zrobić to prawidłowo.

Zmiana ubezpieczyciela OC – jak to zrobić?

Standardowa umowa ubezpieczenia OC zapewnia ochronę przez 12 miesięcy, po czym automatycznie się przedłuża, chyba że złożysz wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed terminem jej zakończenia. Nie ma takiej możliwości, żebyś zmienił towarzystwo ubezpieczeniowe w czasie trwania umowy, poza pewnymi wyjątkami. Możesz złożyć skutecznie wypowiedzenie, jeśli:

  1. Kończy się twoja umowa ubezpieczenia OC – w takim przypadku wypowiedzenie możesz złożyć najpóźniej na jeden dzień przed terminem jej zakończenia. Uwaga: musi mieć ono formę pisemną i mają obowiązek podpisać się pod nim wszyscy właściciele pojazdu. Możesz je złożyć przez internet, w oddziale zakładu ubezpieczeń, u agenta bądź wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku ostatniej z metod musisz skorzystać z usług Poczty Polskiej i liczy się dzień nadania, tj. data stempla pocztowego, a nie to, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe otrzymało dokument. W wypowiedzeniu powinieneś się powołać na art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Pamiętaj, aby nową umowę OC zawrzeć w takim terminie, żeby nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Jeśli ciągłość ubezpieczenia zostałaby przerwana, to zmiana ubezpieczenia OC mogłaby się wiązać z karą nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
  2. Masz podwójne ubezpieczenie OC – zdarza się, że posiadacze pojazdów, którzy chcą zrezygnować ze współpracy z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, zawierają  umowę z nowym ubezpieczycielem, zanim wypowiedzą dotychczasową ochronę. Dwa ubezpieczenia OC pojazdu nie dają żadnych korzyści, a wiążą się wyłącznie z niepotrzebnymi kosztami. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, możesz wypowiedzieć tę umowę, która automatycznie się przedłużyła. W takim przypadku będziesz musiał ponieść jedynie koszt składki za wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli zauważysz, że posiadasz dwa ubezpieczenia, to najlepiej jeszcze tego samego dnia złóż wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy. W piśmie powinieneś się powołać na art. 28a ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
  3. Otrzymałeś polisę od sprzedającego pojazd – jeśli kupiłeś auto, to zbywca musi ci obowiązkowo przekazać polisę OC. Z takiego ubezpieczenia możesz korzystać do końca obowiązywania umowy zawartej przez sprzedającego, ale uwaga: w tym przypadku ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie. Ochrona wygaśnie wraz z zakończeniem umowy. Co istotne, korzystając z takiego ubezpieczenia, masz prawo złożyć wypowiedzenie w dowolnym momencie trwania umowy, ale musisz pamiętać o tym, by umowę z innym towarzystwem ubezpieczeniowym zawrzeć w takim czasie, by nie doprowadzić do przerwy w OC. W dokumencie powołaj się na art. 31 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli wypowiesz umowę, to sprzedający otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Są również inne sytuacje, w których możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w trakcie jej trwania. Jeśli np. zezłomowałeś auto, a następnie je wyrejestrowałeś w wydziale komunikacji, to po wypowiedzeniu umowy otrzymasz zwrot za okres od dnia wyrejestrowania. Wypowiedzenie polisy OC możliwe jest również wtedy, gdy trwale utracisz auto, np. na skutek kradzieży.

Jakie informacje powinny się znaleźć w treści wypowiedzenia?

Żeby towarzystwo ubezpieczeniowe zaakceptowało wypowiedzenie, musi ono zawierać niezbędne informacje. Możesz skorzystać z gotowych wzorów wypowiedzenia albo przygotować je samodzielnie. Muszą się w nim znaleźć następujące informacje:

  • dane zakładu ubezpieczeń,
  • numer i seria polisy,
  • dane posiadacza pojazdu,
  • marka pojazdu i numer rejestracyjny.

Powinieneś się również powołać na odpowiedni artykuł Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zależności od tego, z jakiego powodu składasz wypowiedzenie. Na koniec najważniejsze: nie zapomnij o złożeniu podpisu. Jeśli auto ma współwłaścicieli, to wszyscy powinni się pod tym dokumentem podpisać. W przeciwnym wypadku zostanie on uznany za nieważny. Pamiętaj również o konieczności zachowania ciągłości ubezpieczenia – każdy dzień bez OC wiąże się z ryzykiem nałożenia kary przez UFG.

Potrzebujesz
pomocy?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!