Wypowiedzenie podwójnego OC – kiedy i jak je złożyć?

wypowiedzenie-podwojnego-oc

W pewnych przypadkach możliwe jest, że zawrzesz dwie umowy ubezpieczenia OC dla tego samego pojazdu. Czy w jakikolwiek sposób rozszerza to ochronę ubezpieczeniową? Czy wiąże się to tylko z kosztami, czy również z pewnymi korzyściami? Czy masz możliwość wypowiedzenia umowy w takim przypadku, czy jednak będziesz musiał korzystać z dwóch polis do końca ich trwania?

Podwójne ubezpieczenie OC – jak może do tego dojść?

Najczęściej problem podwójnego ubezpieczenia OC dotyczy zapominalskich posiadaczy pojazdów, którzy chcieli zakończyć współpracę z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, zawarli już nową umowę, ale zapomnieli wypowiedzieć poprzednią. Co się dzieje w takim przypadku? Podwójne ubezpieczenie OC samochodu nie przynosi żadnych korzyści. Ochrona ubezpieczeniowa nie rozszerza się, minimalne sumy gwarancyjne pozostają w takiej samej wysokości. Tak naprawdę podwójne OC to wyłącznie koszt. Co możesz w takim przypadku zrobić?

Kiedyś, jeśli miałeś dwa ubezpieczenia OC na jedno auto, to musiałeś płacić za oba. Obecnie przepisy dają już możliwość uniknięcia zbędnych kosztów, a przynajmniej ich części. Możesz złożyć wypowiedzenie podwójnego OC, tj. tej umowy, która automatycznie się przedłużyła. Ważne, żebyś zrobił to natychmiast, kiedy zauważysz, że masz dwie polisy dla jednego pojazdu. Dlaczego? Będziesz musiał zapłacić składkę za wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Zatem im dłużej auto będzie podwójnie ubezpieczone, tym więcej będzie cię to kosztować. Żeby możliwe było wypowiedzenie umowy OC, okresy ubezpieczenia muszą się pokrywać przynajmniej częściowo.

Istnieje przypadek, w którym ubezpieczyciel nie może się domagać zapłacenia składki za wypowiedzianą, automatycznie przedłużoną umowę ubezpieczenia OC. Chodzi o sytuację, w której doszłoby do zawarcia dwóch umów ubezpieczenia OC na ten sam pojazd z tym samym zakładem ubezpieczeń. Prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest bardzo małe, ale teoretycznie jest to możliwe.

Wypowiedzenie podwójnej umowy OC

Jak już wiesz, kiedy zauważysz, że masz zawarte dwie umowy ubezpieczenia OC pojazdu, powinieneś jak najszybciej złożyć wypowiedzenie. Możesz skorzystać z gotowego wzoru dokumentu, który znajdziesz najczęściej na stronach zakładu ubezpieczeń, ale możesz go również przygotować odręcznie na kartce papieru. Pamiętaj jednak, że wypowiedzenie podwójnego OC powinno zawierać niezbędne informacje:

·       datę i miejsce sporządzenia dokumentu,

·       tytuł wskazujący na treść, np. „Wypowiedzenie umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC”,

·       numer polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego,

·       dane posiadacza pojazdu – imię i nazwisko, adres, numer PESEL,

·       dane pojazdu – markę, model, numer rejestracyjny, numer VIN, rocznik,

·       powołanie się na art. 28a ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jako podstawę wypowiedzenia,

·       własnoręczny podpis posiadacza pojazdu i ewentualnych współwłaścicieli.

Po wypowiedzenie podwójnego OC otrzymasz nową kalkulację. Jeśli już zapłaciłeś za ubezpieczenie, to uzyskasz zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. W przypadku gdy nie zapłaciłeś, otrzymasz informację, jaką składkę powinieneś uregulować za wykorzystany okres.

Zasada automatycznego przedłużenia OC

Najczęstszą przyczyną podwójnego ubezpieczenia OC jest nieświadomość zasady działania automatycznego przedłużenia ochrony. Standardowa polisa przedłuża się automatycznie na kolejne 12 miesięcy, chyba że złożysz wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Do takiego przedłużenia nie dochodzi w przypadku korzystania z OC uzyskanego od sprzedającego pojazd albo jeśli nie zapłaciłeś pełnej składki za ochronę. OC wygaśnie również, jeśli zawarłeś umowę krótkoterminowego ubezpieczenia. Świadomość zasad przedłużania ochrony zmniejsza ryzyko podwójnego ubezpieczenia OC.

Potrzebujesz
pomocy?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!