Wypowiedzenie OC przez nabywcę – co trzeba wiedzieć?

Wypowiedzenie OC przez nabywcę – co trzeba wiedzieć?

Jeśli kupiłeś pojazd, to sprzedający ma obowiązek przekazać ci polisę OC. Jest to obligatoryjne i nie podlega żadnym negocjacjom. Co się dzieje dalej? Jak długo możesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej? Co w sytuacji, kiedy sprzedający nie zapłacił pełnej składki za OC? W jakich przypadkach możliwe jest wypowiedzenie OC przez nabywcę?

Zakup auta a ubezpieczenie OC

Jak już wiesz, sprzedający pojazd musi ci przekazać polisę OC. Nie ma znaczenia to, czy ochrona obowiązuje jeszcze przez tydzień czy przez 10 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku korzystanie z OC zbywcy nie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Sprzedający mógł wybrać opcję płatności ratalnej za ubezpieczenie, a po sprzedaży pojazdu mogła pozostać to zapłaty jeszcze jedna rata. Jako że jesteś nowym posiadaczem auta, to obowiązek ubezpieczenia ciąży na tobie i powinieneś uregulować płatność, chyba że zdecydujesz się wypowiedzieć umowę.

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu? Czy masz na to określony czas? W tej kwestii przepisy dają ci dowolność. Możesz zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w danym towarzystwie nawet od razu po zakupie auta, ale równie dobrze możesz korzystać z niej do końca umowy. Pamiętaj jednak, że w przypadku polisy OC przekazanej przez sprzedającego nie obowiązuje zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że polisa wygaśnie wraz z zakończeniem umowy, a ty będziesz musiał zawrzeć nową, z tym samym lub innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Nie powinieneś jednak czekać do samego końca obowiązywania polisy – podpisz umowę w takim terminie, żeby nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Pamiętaj, że nawet jeden dzień zwłoki wystarczy, żeby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógł nałożyć na posiadacza pojazdu karę za brak OC. Co więcej, fundusz ten wykrywa takie przypadki bez konieczności bezpośredniej kontroli posiadacza auta.

Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu jest jedynym sposobem na to, żeby sprzedający otrzymał zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli jako nabywca będziesz korzystać z OC aż do zakończenia umowy, to zbywca nie otrzyma żadnych środków z tego tytułu. Jego obowiązkiem w zakresie ubezpieczenia OC pozostaje powiadomienie zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł umowę o fakcie zbycia pojazdu. Ma na to 14 dni. Jeśli nabywca złoży wypowiedzenie, to wtedy sprzedający otrzyma zwrot składki.

Jeśli zamierzasz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej zbywcy do końca trwania umowy, to pamiętaj, że ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki, ale dochodzi do tego bardzo rzadko i raczej nie będzie to przyczyną wzrostu ceny OC.

Wypowiedzenie OC przez nabywcę – jak je złożyć?

Już wiesz, że ochrona przekazana przez sprzedającego pojazd nie przedłuży się automatycznie, a wypowiedzenie ubezpieczenia OC możesz złożyć w dowolnym dniu po nabyciu pojazdu. Jeśli chcesz zrezygnować ze współpracy z danym towarzystwem, to wypełnij wzór dokumentu udostępniony przez zakład ubezpieczeń albo przygotuj wypowiedzenie samodzielnie. Umieść w treści następujące informacje:

 • Dane zakładu ubezpieczeń, do którego kierujesz dokument.
 • Tytuł: „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych” – nie musi on być dokładnie taki, ale najważniejsze, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe nie miało problemów z oceną, czego dotyczy dokument.
 • Imię, nazwisko i adres nabywcy.
 • Markę pojazdu i numer rejestracyjny.
 • Serię i numer polisy.
 • Datę i miejscowość.
 • Podpisy wszystkich współwłaścicieli.

Co istotne, w wypowiedzeniu OC nabywcy powinieneś się również powołać na art. 31 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Mając już gotowy dokument, musisz go dostarczyć do zakładu ubezpieczenie. Możesz:

 • Zanieść go do oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Pozostawić u agenta ubezpieczyciela.
 • Wysłać przez internet – np. e-mailem.
 • Skorzystać z poczty tradycyjnej – w tym przypadku musisz zgodnie z ustawą skorzystać z Poczty Polskiej. Nie ma znaczenia termin dostarczenia wypowiedzenia do ubezpieczyciela – liczy się data ze stempla pocztowego.

Pamiętaj, że nową umowę ubezpieczenia powinieneś zawrzeć tak, żeby nie dopuścić do przerwy w OC.

Zanim się zdecydujesz na wypowiedzenie, sprawdź, czy ci się to opłaca. Jeśli kupiłeś pojazd od doświadczonego kierowcy z bardzo dobrą historią przebiegu ubezpieczenia, to jego polisa mogła kosztować stosunkowo mało. W przypadku gdy jesteś młodym kierowcą i ubezpieczasz swój pierwszy pojazd, to twoje OC prawdopodobnie będzie zdecydowanie droższe. Być może lepszym rozwiązaniem w takim przypadku będzie skorzystanie z ochrony do końca umowy? Żeby to sprawdzić, użyj kalkulatora ubezpieczeń OC. 

Potrzebujesz
pomocy?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!