Wypowiedzenie OC po terminie – jak wygląda procedura?

wypowiedzenie-oc-po-terminie

Możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC są regulowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co się dzieje w sytuacji, jeśli przekroczysz termin wypowiedzenia? Czy nadal masz możliwość zakończenia współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Wypowiedzenie umowy OC po terminie

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w przypadku standardowej umowy ubezpieczenia OC, która obowiązuje przez 12 miesięcy, wypowiedzenie możliwe jest wyłącznie wtedy, jeśli zostanie złożone najpóźniej na dzień przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwnym wypadku będzie ono uznane jako wypowiedzenie OC po terminie i nie zostanie zaakceptowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Umowa przedłuży się automatycznie na kolejne 12 miesięcy i nie będzie możliwości jej wypowiedzenia, poza pewnymi wyjątkami.

W ustawie uwzględniono również możliwość podwójnego ubezpieczenia OC. To przypadek, w którym posiadacz pojazdu zawarł nową umowę ubezpieczenia OC, ale nie wypowiedział poprzedniej. W sytuacji gdy polisę otrzymał on od sprzedającego pojazd, to nie musi składać wypowiedzenia – ochrona wygaśnie wraz z zakończeniem umowy, a posiadacz pojazdu musi pamiętać jedynie o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia w takim terminie, żeby nie dopuścić do przerwy w OC. Problem pojawia się wtedy, jeśli właściciel auta nie chce korzystać z ochrony w danym towarzystwie, zawarł już nową umowę, ale zapomniał o wypowiedzeniu poprzedniej. Co się wówczas stanie? Czy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC po terminie jest możliwe? W sytuacji podwójnego ubezpieczenia przepisy dopuszczają takie rozwiązanie.

Dla umów zawartych do 10 lutego 2012 nie obowiązywała możliwość wypowiedzenia OC nawet w przypadku podwójnego ubezpieczenia. Natomiast od 11 lutego 2012 roku taka ewentualność już istnieje. Wypowiedzenie OC po terminie jest możliwe, ale wyłącznie w przypadku tej umowy, która automatycznie się przedłużyła. Kiedy tylko zauważysz, że masz dwa ubezpieczenia OC tego samego auta, to jak najszybciej złóż wypowiedzenie. Od tego, kiedy to zrobisz, zależy, ile będzie cię kosztować ochrona ubezpieczeniowa. Zakład ubezpieczeń naliczy składkę za wykorzystany czas ubezpieczenia, ale unikniesz zapłaty za pozostały okres.

Wypowiedzenie OC po terminie – wzór

Żeby nie ponosić wysokiego kosztu podwójnego ubezpieczenia, musisz najpierw skutecznie złożyć wypowiedzenie OC. W piśmie powinieneś powołać się na artykuł art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i zawrzeć niezbędne informacje:

  • datę sporządzenia wypowiedzenia i nazwę miejscowości,
  • dane ubezpieczającego: imię i nazwisko, adres, numer PESEL,
  • numer polisy i nazwę zakładu ubezpieczeń,
  • dane pojazdu: marka, model, numer VIN, numer rejestracyjnym, rocznik,
  • podpis ubezpieczającego.

Jeśli auto ma współwłaścicieli, to w treści wypowiedzenia powinny się znaleźć dane wszystkich tych osób, łącznie z ich podpisami. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe przeprowadzi kalkulację i wyliczy, ile wynosi składka za wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli już zapłaciłeś za OC, to prawdopodobnie otrzymasz zwrot, a jeśli nie uregulowałeś jeszcze składki, to będziesz musiał zapłacić kwotę adekwatną do czasu korzystania z ubezpieczenia.

Warto pamiętać, kiedy ubezpieczenie przedłuża się automatycznie, żeby uniknąć zbędnych kosztów. Podwójne OC to wyłącznie wydatek – dwie polisy nie wiążą się z żadnymi korzyściami dla posiadacza pojazdu. Istnieje przypadek, kiedy ubezpieczyciel nie może naliczyć składki za wykorzystany okres przy podwójnym ubezpieczeniu. Mowa tutaj o sytuacji, w której dojdzie do zawarcia dwóch umów ubezpieczenia OC tego samego samochodu w tym samym towarzystwie. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest niewielkie, ale teoretycznie może do niego dojść i wówczas mamy do czynienia z błędem zakładu ubezpieczeń.

Potrzebujesz
pomocy?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!