Sprzedaż samochodu a OC – czy nowy właściciel może korzystać z polisy?

Zawarłeś umowę sprzedaży samochodu i stałeś się posiadaczem pojazdu? Czy to oznacza, że musisz wykupić ubezpieczenie OC? A może zbywca powinien ci przekazać polisę i możesz korzystać z jego ochrony ubezpieczeniowej? Jeśli tak, to jak długo? Sprawdź, co się dzieje z OC po sprzedaży samochodu.

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie

Od dnia przekazania praw do zakupionego samochodu jesteś odpowiedzialny za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Uwaga: sprzedający ma obowiązek przekazania ci polisy ubezpieczeniowej. Nie jest to kwestia, która podlega negocjacjom. Tak więc nie musisz zawierać nowej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Co jednak wtedy, gdy okaże się, że sprzedający nie miał wykupionego obowiązkowego OC? Przede wszystkim nie jest to powód do zmartwień, gdyż to nie ty odpowiadasz za to niedopełnienie. Posiadacze pojazdów, którzy nie skorzystają z ubezpieczenia OC, mogą zostać ukarani przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku samochodu osobowego i przerwy w OC powyżej 14 dni kara wynosi tyle, ile dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Jeśli kupujesz samochód bez OC, to pamiętaj o zawarciu umowy ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową już w dniu, w którym staniesz się posiadaczem samochodu. Sprzedaż auta bez OC to problem, ale głównie dla zbywcy. Może to być również argument do niewielkich negocjacji przy ustalaniu ceny pojazdu. Mogłeś przecież wybrać inne auto, w przypadku którego ubezpieczenie będzie jeszcze aktualne przez np. kilka miesięcy.

Kupno auta z OC

Jak już wiesz, auto kupujesz wraz z polisą OC, ale nie masz obowiązku dalszej współpracy z danym towarzystwem. Kiedyś przepisy dawały nabywcy 30 dni na decyzję, czy chce dalej korzystać z ochrony ubezpieczeniowej, czy wypowiada ją i zawiera umowę z innym ubezpieczycielem. Obecnie nie ma takich ograniczeń. Jeśli nie zdecydujesz się na wypowiedzenie, to z ubezpieczenia OC sprzedającego możesz korzystać do końca obowiązywania umowy.

Uwaga: W przypadku polisy OC, którą otrzymałeś wraz z kupionym pojazdem, nie obowiązuje zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. Wygaśnie ona wraz z terminem jej zakończenia. Możesz dalej współpracować z tym samym towarzystwem ubezpieczeniowym, ale żeby było to możliwe, musisz zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC.

Sprzedaż samochodu a zwrot OC

To, czy sprzedający odzyska składkę OC za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej zależy wyłącznie od kupującego. Jeśli zdecydowałeś się wypowiedzieć umowę towarzystwu ubezpieczeniowemu, to wtedy zbywca otrzyma taki zwrot. W przeciwnym wypadku nie dostanie od ubezpieczyciela żadnych środków. Dodatkowo należy pamiętać, że sprzedający musi obowiązkowo w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poinformować o tym swój zakład ubezpieczeń.

Kupno samochodu z OC – obowiązki

Jak już wiesz, jeśli kupiłeś pojazd, to wraz z nim otrzymałeś polisę OC. Pamiętaj jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do rekalkulacji wysokości składki. Wprawdzie jest to rzadkość, ale istnieje taka możliwość. Otrzymanie polisy OC nie oznacza, że na pewno bez żadnych wydatków będziesz mógł korzystać z ochrony ubezpieczeniowej do końca obowiązywania umowy. Zbywca mógł wybrać płatność ratalną za ochronę ubezpieczeniową i wtedy np. drugą ratę zapłacisz sam. W takim przypadku warto dokonać kalkulacji. Być może cena ubezpieczenia była na tyle wysoka, że nie będzie ci się opłacało korzystanie z ochrony na takich warunkach i lepiej wyjdziesz na tym, jeśli złożysz wypowiedzenie.

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie autocasco

Kupiłeś samochód z OC, ale co jeśli zbywca korzystał również z autocasco? W przypadku tego dobrowolnego ubezpieczenia sytuacja wygląda inaczej. Umowa sprzedającego z ubezpieczycielem automatycznie ulega rozwiązaniu wraz ze zbyciem pojazdu. Sprzedający musi złożyć wniosek do ubezpieczyciela o zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast jako kupujący pojazd, o ile chcesz korzystać z ubezpieczenia autocasco, musisz zawrzeć umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Warto w takim przypadku brać pod uwagę ubezpieczyciela, z którym masz zawartą umowę OC, gdyż dzięki temu możesz liczyć na atrakcyjną cenę drugiej polisy.

Potrzebujesz
pomocy?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!