Co zrobić z OC po zakupie auta?

oc-po-zakupie-auta

Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży samochodu musisz zdecydować co dalej z ubezpieczeniem OC. Czy powinieneś zawrzeć umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym? Co się dzieje z polisą sprzedającego – czy umowa ta automatycznie wygasa? Czy zbywca odzyska składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie samochodu po zakupie

Jeśli kupiłeś samochód, to musisz obowiązkowo otrzymać od sprzedającego polisę OC. Nie ma znaczenia to, czy ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje jeszcze przez 7 dni, 2 miesiące czy 10 miesięcy. Powinnością zbywcy jest przekazanie ubezpieczenia wraz z pojazdem. Musi on również w terminie 14 dni od sprzedaży auta zawiadomić o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym miał zawartą umowę.

Co się jednak dzieje, jeśli sprzedający nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC? Nie oznacza to, że poniesiesz z tego tytułu jakiekolwiek konsekwencje. Za dopełnienie obowiązku ochrony ubezpieczeniowej odpowiada ten, kto w danym okresie był posiadaczem auta. Zatem jako nabywca będziesz za nie ponosić odpowiedzialność dopiero po przekazaniu praw własności. Ewentualna kara za brak OC zostanie nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na sprzedającego. Jako kupujący musisz jedynie dopilnować tego, żeby zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w takim terminie, aby auto było ubezpieczone, kiedy staniesz się jego posiadaczem.

Ubezpieczenie auta po zakupie zapewnia ochroną do końca obowiązywania umowy – wygaśnie ona automatycznie w terminie jej zakończenia. To jeden z nielicznych przypadków, kiedy nie dochodzi do przedłużenia ochrony na kolejny okres. Nie oznacza to jednak, że nie możesz dalej współpracować z tym samym towarzystwem ubezpieczeniowym. W takim przypadku musisz tylko zawrzeć nową umowę – ubezpieczyciel wyliczy wysokość składki i po jej opłaceniu nadal będziesz klientem firmy, która spełnia twoje wymagania.

Teoretycznie możliwe, że ubezpieczyciel po zmianie posiadacza pojazdu dokona rekalkulacji składki i wyliczy ją na nowo, biorąc pod uwagę m.in. przebieg historii ubezpieczenia nowego właściciela. Dzieje się tak bardzo rzadko, ale towarzystwa ubezpieczeniowe mają jednak takie prawo i mogą dokonać rekalkulacji na dowolnym etapie trwania umowy OC zawartej przez sprzedającego.

Pamiętaj, że otrzymane od zbywcy ubezpieczenie po zakupie auta wiąże się nie tylko z prawami, ale również z obowiązkami. Sprzedający mógł wybrać płatność ratalną za ochronę, np. rozłożyć zapłatę na 2 raty. Jeśli uregulował jedynie pierwszą składkę, to obowiązek zapłaty kolejnej będzie już ciążył na tobie.

Dalsze korzystanie z ubezpieczenia OC zbywcy nie jest obowiązkowe. Jeśli chcesz wybrać inne towarzystwo ubezpieczeniowe, musisz wypowiedzieć OC po zakupie auta.

Wypowiedzenie OC po zakupie

Obecnie przepisy umożliwiają zakończenie współpracy z zakładem ubezpieczeń po nabyciu pojazdu w dowolnym momencie trwania umowy. Kiedyś obowiązywała zasada, że kupujący może to zrobić w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jeśli nabywca złoży wypowiedzenie OC, to wtedy sprzedający, bez konieczności składania dodatkowego wniosku, otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Natomiast obowiązkiem nowego właściciela jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC w takim czasie, żeby nie doszło do przerwy w ochronie.

Jak złożyć wypowiedzenie OC po zakupie samochodu? Pamiętaj, że musi mieć ono formę pisemną. Należy w nim wskazać podstawę, tj. powołać się na art. 31 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Możesz skorzystać z gotowego wzoru wypowiedzenia, który uzupełnisz odpowiednimi danymi albo odręcznie przygotować pismo. Pamiętaj jednak, żeby wypowiedzenie OC po zakupie auta zawierało następujące dane:

  • datę i miejscowość,
  • tytuł wskazujący na zawartość dokumentu, np. „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych”,
  • nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i numer polisy,
  • dane posiadacza pojazdu i ewentualnych współwłaścicieli,
  • powołanie się na wspomniany artykuł 31 ustawy,
  • dane pojazdu: marka, model, numer rejestracyjny,
  • odręczne podpisy posiadacza i ewentualnych współwłaścicieli.

Wypowiedzenie możesz dostarczyć do oddziału zakładu ubezpieczeń lub do agenta, wysłać pocztą tradycyjną lub przez internet, o ile ubezpieczyciel daje taką możliwość. Zawierając nową umowę ubezpieczenia OC, weź również pod uwagę autocasco. Pamiętaj, że decydując się na kilka polis w jednym towarzystwie, otrzymasz zazwyczaj atrakcyjniejsze stawki, niż gdybyś podpisywał umowy z kilkoma ubezpieczycielami.

Potrzebujesz
pomocy?

Napisz do nas i dowiedz się więcej!